برچسب: هیچ هایکر

1

لوازم هیچ هایکینگ قسمت اول

هیچ هایکینگ ( سفر ارزان ) اولین چیزی که یه هیچ هایکر و معرفی میکنه کوله پشتی بزرگی است که پشت خودش حمل میکنه… به خاطر همین خصوصیات این کوله پشتی و ابزاری که...